AZ
Adın mənşəyi
Paytaxt
Milli valyuta
Dil
Əhali
Din

Adın mənşəyi

"Azərbaycan" sözünün etimologiyası qədim mənşəlidir. Məlumdur ki, eradan əvvəl ölkədə yaşayan əhalinin əksəriyyəti atəşpərəstlər idi. Beləliklə, bir versiyaya görə, ad "atəş", "alov" kimi tərcümə edilə bilən "Azər" sözündəndir. Başqa bir versiyaya görə, ölkənin adı qədim zamanlarda Azərbaycan ərazisində istifadə olunan "az" və "er" sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Türk dillərində "al" sözü "yaxşı ümid" və ya "yaxşı aqibət" və "er" - "(cəsur) kişi", "cəsur bir oğlan", "alov qoruyucusu" kimi mənalara malikdir.

Paytaxt

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəridir.

Milli valyuta

Azərbaycan Respublikasının rəsmi valyutası - 100 qəpiyə bərabər olan manat. Valyuta kodu - AZN. Azərbaycan manat nominalında iki dəfə - 1992 və 2006-cı illərdə məruz qalmışdır. Hal hazırda Azərbaycanda 6 növ sikkə və 6 növ banknot mövcuddur: - Sikkə: 1, 3, 5, 10, 20, 50 qəpik (tarix yoxdur) - Qeydlər: 1, 5, 10, 20, 50, 100 AZN

Azərbaycan manatının dizaynı avro əskinasların müasir dizaynını hazırlayan Avstriyalı dizayner Robert Kalina tərəfindən hazırlanmışdır.

Dil

Azərbaycan dili - Azərbaycan Respublikası əhalisinin rəsmi dövlət dili. Bundan əlavə, eyni zamanda İranda, eləcə də bir neçə milyon azərbaycanlının olduğu Rusiya, ABŞ, Türkiyə və Qərbi Avropada yaşayan 20 milyon azərbaycanlının ana dilidir. Əsrlər boyu müxtəlif ölkələrin sakinləri olmalarına və bu gün hansı ölkədə yaşamalarından asılı olmayaraq, azərbaycanlılar bir-birlərini sərbəst başa düşürlər. Beləliklə, dünyanın 30 milyondan çox insanın Azərbaycan dilində danışdığını qənaətinə gəlmək olar.

Azərbaycan dili türk dil ailəsinin türk qrupuna aiddir və türk, türkmən və qaqauz dilləri ilə birlikdə türk dillərinin cənub-qərb qrupunu təşkil edir.

Azərbaycan dili tarixi 13-cü əsrdən başlayan ən qədim ədəbi dillərdən biridir. Təxmini 800 illik inkişafı dövründə Azərbaycan ədəbi dili iki əsas dövrü əhatə edir. Qədim adlandırılan birinci dövr 13-18-ci əsrləri əhatə edir və yeni adlandırılan ikinci dövr 18-ci əsrdə başlayıb günümüzə qədər davam edir.

Əhali

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika İdarəsinin məlumatlarına görə 2010-cu ilin əvvəlinə 9 milyon nəfər təşkil etmişdir. Azərbaycan əhalisinin milli tərkibi - azəri (90,6%), ləzgilər (2,2%), rus (1,8%), talış (0,9%), avarlar (0,5%), gürcülər (0,2%), yəhudilər (0,09%) və digərləri (% 1).

1987-1994-cü illər ərzində Ermənistandan Azərbaycana 200 min qaçqın gəldi ki, bunlardan da 170 min azərbaycanlı və 20 min kürd və digər millətlər. Azərbaycanda qaçqınlar əhalinin ümumi faizinin 10% -dən bir qədər çoxdur. 2006-cı ildə aparılan araşdırmalara görə, Azərbaycanda əhalinin 51,6% -i şəhər sakinləri, 48,4% -i kənd yerlərində yaşayır. Ölkədəki əhalinin orta yaşı 31 yaş, orta ömür müddəti 72,4 ildir. Kişilər üçün bu rəqəm 69.9 yaş, qadınlar üçün 75.2 ildir.

Din

Azərbaycan konstitusiyasının 48-ci maddəsinə görə Azərbaycanda hər kəs istədiyi dinə etiqad etməkdə sərbəstdir. 2015-ci ilin statistik təxminlərinə görə, Azərbaycanda yaşayan əhalinin 93,4%-i müsəlman, 3,1 %-i xristian, 3 % isə hər hansı bir dinə bağlı deyildir. Yerdə qalan 0,5 %-ə isə digər dinin mənsubları aiddir. Azərbaycanda 28-i qeyri-islam olmaqla 784 dini icma fəaliyyət göstərir.

Müsəlman əhalisinin 85 faizi şiə, 15 faizi isə sünnilərdir. Xristianların böyük əksəriyyəti rus pravoslavlarıdır. Xristianlar Bakı və bir sıra digər şəhərlərdə cəm halında yaşayırlar.

Ölkənin 20000 nəfərlik yəhudi icmasının böyük hissəsi Bakıda yaşayır. Qubada və başqa ərazilərdə də kiçik icmalar mövcuddur.